EOS52101.jpg Sösdala någon gång på 60-taletMiniatyrerEOS51925